Ajuts per fomentar l’autoocupació per CCAA

Oferta resumida  per comunitats

 • Castella-la Manxa: 5.000 euros si el sol·licitant és home, fins a 7.000 si és dona, 8.000 euros si ho promou una persona amb discapacitat i fins a 10.000 euros si és dona amb discapacitat.
 • Castella i Lleó: 7.000 euros per  projectes empresarials . Les dones que s’autoocupin en aquelles activitats en les quals la dona tingui baixa presència rebran 10.000 euros.
 • Catalunya: 3.500 euros si són joves menors de 30 anys, o majors de 45 anys. En el cas que les persones beneficiàries sofreixin algun tipus de discapacitat, la subvenció ascendeix a 5.000 euros si és home i a 6.000 si és dona.
 • Extremadura: 11.000 euros a dones aturades víctimes de violència de gènere. La subvenció ascendeix a 10.000 quan els sol·licitants són: dones aturades, homes aturats amb discapacitat, aturats procedents d’ERE. Per la seva banda, la Junta incentiva les activitats empresarials innovadores i que tinguin interès social  amb 7.500 euros. A més la comunitat concedeix una ajuda de 5.000 euros en general per a aquells aturats que no es trobin enquadrats en els apartats anteriors.
 • Galícia: 5.000 euros per a aturats en general,  6.000 euros per a joves aturats de 30 o menys anys,   7.000 euros per a dones aturades,   7.500 euros per a emigrants retornats i treballadors  procedents d’empreses en crisis,  8.000 euros per a persones aturades amb discapacitat o pertanyents a col·lectius en risc o situació d’exclusió social i  10.000 euros per a dones aturades amb discapacitat o en risc o situació d’exclusió social.
 • Illes Canàries: 5.000 euros per a aturats en general, 6.000 euros per a joves aturats de 30 o menys anys, 7.000 euros per a dones aturades; 8.000 euros per a aturats amb discapacitat, que tinguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% .
 • Illes Balears, Madrid, Navarra i Cantàbria: tenen els mateixos imports: 5.000 euros per a aturats en general, 6.000 per a joves de fins a 30 anys i 7.000 euros per a dones. Es subvencionen amb 8.000 euros els projectes empresarials promoguts per homes amb discapacitat i amb 10.000 si són dones.
 • Navarra: estableix com a requisit haver realitzat inversions per un import mínim de 12.000 euros.
 • Cantàbria: 5.000 euros, sense incloure IVA.
 • País Basc: 6.000 euros les idees emprenedores d’aquelles persones que decideixen engegar un projecte empresarial.
 • La Rioja: 500 euros en les despeses de constitució, i des de 3.000 euros i fins a un màxim de 200.000 per a les inversions d’actius fixos. Quant al desemborsament que els autònoms realitzin en partides de disseny (papelería, rètols, creació pàgines web, etc.) les ajudes poden cobrir fins a un 45% de la despesa, amb una inversió mínima d’1.500 euros i una màxima de 100.000 euros.
 • Principat d’Astúries:es premia amb el que es coneix popularment com el “Tiquet de l’Autònom”. No es tracta d’una ajuda amb una quantia fixa -es concedeix fins a un màxim de 10.000 euros- sinó que el seu import depèn de si el promotor és aturat, jove de 30 anys o menys, dona, o discapacitat. Els beneficiaris d’aquesta subvenció a fons perdut, a més de ser aturats inscrits com a demandants d’ocupació, han de presentar un informe favorable del pla de viabilitat del projecte de l’activitat o del negoci, elaborat a través dels centres d’empresa radicats al Principat d’Astúries. S’exigeix també que els emprenedors sol·licitants realitzin una inversió mínima en material necessari per al desenvolupament de l’activitat de 5.000 euros.
 • Múrcia: Per a joves menors de 30 anys: 7.000 euros si és dona i 6.000 si és home.  Majors de 30 anys i menors de 45 anys, aturats amb més de 12 mesos d’inscripció ininterrompuda com a demandants d’ocupació: 7.000 euros per a les dones, 6.000 per als homes.  Persones aturades de 45 a 54 anys: 7.000 euros si és dona i 6.000 si és home.  Persones aturades de 55 anys o més: 9.000 per a les dones, 8.000 si són homes.  Persones discapacitades: 9.000 euros en el cas que la sol·licitant sigui dona i 8.000 si és home.

Via: Consumer

Etiquetes: ,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: